Kundcase: Cabonline

Cabonline är ett nationellt internetbaserat system för bokning av taxiresor. Cabonline hade behov av att indela i områden samt överskådligt visa utvecklingen av verksamheten.

Ett hundratal orter i Sverige ingår i systemet där bokningar går att göra via telefon, webb och appar i IPhone, Android och Windows. Vid varje bokning genereras ett pris för transporten utifrån en virtuell taxameter som är beroende av aktuellt tariff och trafiksituation.

Orters uppbyggnad med Cartesia's postnummerkarta

– Orternas uppbyggnad har geografiskt gjorts med hjälp av Cartesia´s Postnummerkarta. Cabonline har skapat distrikt genom att ange att vilka postnummerområden som ett specifikt distrikt ska omfatta. För varje skapat distrikt har sedan taxileverantör bestämts, vilka tariffer som ska tillämpas, tillgänglighet och vilka rabattsatser som ska gälla, säger Magnus Boström på Cabonline.

– Under arbetets gång upptäcktes behovet av överskådlighet dvs. att kunna konkret se hur de orter som byggts såg ut på verklig karta och inte bara i postnummer. Behov fanns också av att enkelt kunna se vilken leverantör som utförde transporterna i distriktet, och vilka värden vi lagt in, säger Magnus.

Överskådlig presentation av verksamheten

– När vi vid våra kontakter med Cartesia uttryckte våra önskemål fann vi att planer redan fanns på en sådan utveckling. Cartesia Business Manager är resultatet, en produkt vi nu dagligen använder och som ger oss möjlighet att enkelt och mycket överkådligt visa hur vi utvecklar vår verksamhet, påpekar Magnus.

Cabonline AB är ett dotterföretag till Fågelviksgruppen, Skandinaviens största taxiorganisation, med varumärken som Taxi Kurir, Taxi 020 och Norge Taxi.

För mer information

För mer information om de produkter och lösningar Cabonline använder sig av kontakta oss eller besök respektive produktsida.

Cartesia´s Postnummerkarta

Cartesia Business Manager

Kontakt
Magnus Jansson
magnus.jansson@cartesia.se
0950-236 39