Trollhättans stad

Hål i gatan, trasiga gungor, dåligt snöröjt? Nu kan du felanmäla brister i Trollhättans stadsmiljö direkt i mobilen eller ett enkelt webbformulär. Direkt syns vem som är ansvarig. Nu har det alltså blivit smidigare för invånarna att anmäla skador och brister på gator, snöröjning, gatubelysning, lekplatser, parker, idrottsanläggningar, motionsspår med mera. Har du en smartphone med dig kan du anmäla direkt, genom att ladda ner en applikation från Trollhättans stads hemsida.

Där finns också ett webbformulär, för den som vill anmäla den vägen. I båda fallen finns kartstöd, möjlighet att skicka med egna bilder och att begära återkoppling på felanmälan.

Många kommuner har appar och webbformulär för felanmälan.

– Men vi är ensamma om att ha ett smart datasystem där vi direkt ser vilken person som är ansvarig för att åtgärda felet. Det har varit lite snurrigt tidigare då vi är många kommunala förvaltningar och bolag, säger Pether Eckerwall, administrativ chef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Där har man lagt in 7 500 kommunala skötselytor i ett datasystem. När kundtjänst tar emot en felanmälan ser man vilken person i förvaltningar eller bolag som är ansvarig. Om det är

Trafikverket eller en privat fastighetsägare som är ansvarig kan kundtjänst felanmäla eller hänvisa dit.

– Vi ser ett stort värde i att medborgarna anmäler fel och brister, och nu kan vi ge bättre service och får en effektivare intern process, säger Pether Eckerwall

Skribent: Yvonne Olsson , TTELA.

Länk till hela nyheten på TTELA