Kundcase: Martinsons - Timmerplanslogistik

Martinsons i Bygdsiljum är pionjärer i Sverige när det gäller att effektivisera arbetet på sågverkens timmerplan. Det senaste på den fronten är att använda dynamisk facksättning.

Denna unika funktion har integrerats i Cartesias och Datapolarnas logistiksystem GPS Timber och gör att flödet in till såglinjen blir mycket bättre. Man kan med systemet sätta in fler fack för olika sågklasser utan att förlänga transportbanan.– Dessutom minskar stressen för truckförarna, berättar Olov Martinson, produktionschef vid Martinsons.

Transport, inmätning och lagring av timmer utgör en stor och kostsam del av sågverkens verksamhet. För att sågutbytet ska bli optimalt är det viktigt att rätt timmerklass levereras till såglinjen. Denna del i sågverkens verksamhet har länge varit ett eftersatt område. Till exempel ges timmervältor och fack ofta statiska placeringar utan att den optimala placeringen utvärderats.

– För fem år sedan hade vi problem med att hålla sågen med timmer och bestämde oss för att försöka öka kapaciteten på timmerplanen med tio procent. Det har vi nu uppnått med råge, berättar Olov Martinson.

Problem med fulla fack

Tidigare hade Martinsons, liksom de flesta andra sågverk bestämt att varje klass hade ett eget fack som man sedan i stort sett använde hela tiden. Detsamma gällde vältorna som man oftast la varannan grovt varannan klent för att enkelt kunna hålla koll på klasserna. Sedan lades vältorna mitt för det fack som hade den klassen.

– Det innebar att om ett fack blev fullt avstannade hela logistikarbetet, konstaterar Olov Martinson.

För att åtgärda detta problem har Cartesia, i samarbete med Datapolarna, utvecklat funktionen dynamisk facksättning som innebär att det istället är GPS Timber som styr vilka fack som timmerklasserna ska läggas i.

– Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med Martinsons som i våras började använda dynamisk facksättning fullt ut. Dessutom har vi samarbetat med RemaControl som står för systemlösningen för sågverksstyrningen hos Martinsons sågverk, berättar Lennart Landström på Cartesia.

Mer information:

Lennart Landström, Cartesia
Försäljningsansvarig GPS Timber
Telefon: 070-606 13 02
Mail: lennart.landstrom@cartesia.se

 

Olov Martinson, Martinsons
Produktionschef
Telefon: 070-666 07 58
Mail: olov.martinson@martinsons.se