Vi ökar säkerheten och bidrar till en bättre miljö för våra barn!

Östersunds Kommun har tagit steget mot en samordnad och effektivare skolskjuts genom att införa systemet Cartesia Skolskjuts från Cartesia. Resultatet blir en förbättrad planering och ofta att fler elever kan utnyttja linjetrafiken, vilket har positiva effekter på både kostnader och miljö.

Östersunds kommun upphandlade planering och optimering av sina elevers ramschema och skolskjutsar. Vi hjälper nu Östersund med både rådgivning samt optimering av skolskjutsar i kommunen.

Uppdraget bestod dels av en konsultdel som skapar ett underlag för upphandling av beställningstrafik, samt införande av Cartesia Skolskjuts som verksamhetssystem i kommunens egen organisation.

Tack vare det kvalificerade stödet från vår egen programvara utfördes konsultdelen på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Kommunens fastlagda regelverk för rätten till skolskjuts konfigurerades i systemet och används fullt ut i beslutsprocessen. Hela systemlösningen ska var i full drift under våren 2013.

Östersunds kommun skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att planera och optimera transporter för kommunens elever. Detta blir kostnadsbesparande för kommunen samtidigt som bränsleåtgången kommer att minimeras.

Beslutsstöd och optimering

Cartesia Skolskjuts är ett kvalificerat beslutsstödssystem som effektiviserar och kvalitetssäkrar skolskjutsplaneringen med en unik arbetsmodell. Programmet förädlar grundinformation från elevregistret med hjälp av GIS, för vidare nyttjande i Cartesia Skolskjuts.

Cartesia har även en gedigen kunskapsbank som vi byggt på oss under åren, utifrån den kunskapen hjälper till med rådgivning och konsultation kring skolskjutsfrågor.