Kundcase: Lagerlogistik - Stålverk

Outokumpu Stainless AB har arbetat hårt för att minska stress och miljöpåverkan på Degerfors Järnbruk. Tillsammans med Cartesia har ett system utvecklats som skapar förutsättningar för effektivare transporter av last (bockar/flak med och utan plåt/skrot) genom att synliggöra transporter och lagerplatser.

Syfte

Syftet med systemet och arbetssättet på Degerfors Järnverk är att möjliga för föraren att samordna transporter via en karta och "transportlista" i fordonen. Suftet är att minska stress och antal körda kilometer och därigenom positivt påverka både arbetsmiljön för de anställda samt bidra till att skapa en hållbar miljöpåverkan.

Lagerlogistikslösning

Webblösning där realtidsinformation samlas och visas från positioner och rörelser av terminaldragare/bocklastare samt lastbärare (GPS och RFID). Detta tillsammans med kontinuerlig information från produktionssystem möjjliggör transportordrar med tydliga anvisningar vart ordern ska hämtas och levereras presenteras i en mobil applikation i fordonet till föraren som enkelt kvitterar sina körningar.

Systemet möjliggör för anställda och entreprenörer att leta plåtlass/ordrar/skrotlass mm via sökfunktion direkt i kartan i webblösningen. Detta underlätta identifiering, kartläggning och underhåll av lastbärare (bockar/flak). Systemet möjliggöra statistik och uppföljning av rörelser och lagerplatser. Det effektiviserar materialinventeringar, dvs underlätta letande av plåtlass och skrotlass då de syns direkt i kartan både i fordonet och i dashboarden.

Dashboard presenterar vad som kontinuerligt händer i verksamheten, hur många km som körs, hur många ordrar som ligger på kö, vart de ska osv. Allt detta skapar en öppen struktur där alla kan se vad som behöver utföras och därigenom skapar förutsättningar till en effektiv verksamhet.