Cartesia och Addnode Group förvärvar Spatial Technology

2012-09-28 Pressmeddelande

Cartesia GIS AB har genom Addnode Group förvärvat Spatial Technology's hela verksamhet.Från och med den 1:a oktober 2012 kommer Spatial Technology att helt ingå i Cartesia. Detta innebär bland annat att bolagsnamnet Spatial Technology inte längre kommer att användas och att verksamheten med produkter och all personal på orterna Göteborg och Stockholm införlivas i Cartesias nuvarande organisation och erbjudande.

Förvärvet innebär att Cartesia flyttar fram positionen och höjer kunskapen kring spatiala databaser, geografiska tjänster och Open Source teknologi. Förutom detta införlivas produkterna ISM (Independent Spatial Management) och ISM Web i Cartesias erbjudande till marknaden. ISM integrerar data mellan spatiala databaser och alla ledande GIS/CAD-leverantörer med kompatibilitet mellan data, metadata, användare, design kartografi och applikationer. ISM Web är en komplett och kostnadseffektiv fristående GIS klient med stöd för visualisering, editering och analys.

Cartesia kompletterar erbjudandet för båda bolagens befintliga och kommande nya kunder/partners främst inom Offentlig/Kommunal sektor, Skogsindustrin och Energisektorn. Cartesia kommer även att inleda arbetet med att bredda erbjudandet på Nordisk marknad, detta då Spatial Technology arbetar med ett flertal kunder i bland annat Danmark och Norge.

Cartesia stärker sin roll som totalleverantör av lösningar inom GIS/Geografisk IT och GI (Geografisk Information). Med totalleverantör avses bland annat förmågan att kunna förse små och stora kunder med verktyg som hanterar hela kedjan, från mät- och kartsystem till kompletta analys- och beslutsstöd för hela organisationer eller specifika verksamheter.

"Förvärvet ökar kundnyttan i våra nuvarande erbjudanden och stärker vår förmåga att möta kundernas växande behov. Med ISM i kombination med Cartesias koncept Solen och TimberTrack får vi ett mer komplett erbjudande med spatiala databaslösningar och en kraftfull dataintegration. Vi har idag en stark marknadsnärvaro och detta visar vår tydliga intention att vara våra kunders GIS-partner", säger Lennart Nilsson, VD för Cartesia.

"Detta ger oss möjligheten att arbeta vidare och bli ännu bättre på det vi är bäst på idag - att jobba med våra kunder i genomförandet, under utveckling och i den fortsatta förbättring av verksamheten med hjälp av GIS", säger Thomas Olsson, grundare av Spatial Technology, som efter förvärvet kommer att fortsätta sitt arbete på Cartesia.

Cartesia med sin personal hälsar Spatial Technology's kunder välkomna till Cartesia. Vi är övertygade om att alla kommer att känna sig trygga i den fortsatta relationen. Cartesia har sedan tidigare en väl etablerad support- och marknadsavdelning som tar hand om kundernas behov.

Mer information och praktiska detaljer om kontaktuppgifter och annat hittar ni löpande på www.cartesia.se

Kontakt Cartesia: Anders Haraldsson, Marknadschef , telefon 070-394 87 88

Kontakt Spatial Technology: Tomas Olsson, VD, telefon 070-554 10 15

Cartesia GIS AB, part of the Addnode Group, www.cartesia.se | Tel: 0950-120 05 | E-post: info@cartesia.se