Vi effektiviserar Svenskt Skogsbruk!

På Cartesia finns sammantaget en mycket gedigen erfarenhet av geografiska informationssystem (GIS), positionering (GPS) samt konstruktion av datasystem för skogsbruk och skogsindustri. Cartesia Forest är ett koncept för administration och kontroll av virkesflöde från rot till industri, som del i en större IT- strategi.

Produkten TimberTrack används som beslutsstöd vid inköp av skogsråvara. TimberTrack förenklar arbetet mellan inköpare, säljare, myndigheter och andra berörda i processen genom att ge överblick över t.ex. rotlager och väglager. Informationen kan användas som underlag i planering, presentation och analyser. TimberTrack skapar även underlag för uppföljning och återkoppling efter avverkningens slut.

Cartesia Forest-konceptet passar såväl stora som små verksamheter.

Kontakt

Säljare

Krister Edskär

krister.edskar@cartesia.se

0950-236 47

Säljare

Staffan Bygdén

staffan.bygden@cartesia.se

0950-236 45