Beslutsstöd vid inköp av skogsråvara

Beslutsstöd för planering och analyser vid inköp av skogliga värden. TimberTrack är det optimala verktyget för inköpare av skogsråvara. Vare sig du är på kontoret eller ute i fält.

TimberTrack förenklar arbetet mellan inköpare, säljare, myndigheter och andra berörda i processen genom att ge överblick över t.ex. rotlager och väglager. Informationen kan användas som underlag i planering, presentation och analyser.

TimberTrack skapar även underlag för uppföljning och återkoppling efter avverkningens slut. Det är lätt att driftsätta och passar såväl stora som små verksamheter. Kompatibelt med KartSmart - mobil fältGIS miljö från Cartesia

Funktioner

 • Söka och lista skogsfastigheter och skiften som hör till en fastighet.
 • Söka och fitrera fram lagfaren markägare.
 • Söka och skapa trakt som kopplas till aktuell fastighet och markägare.
 • Placera avlägg med koppling till trakten.
 • Planera och markera basvägar till trakten.
 • Markera/skapa hänsyns-objekt.
 • Skapa register över entreprenörer och företag.

Teknisk specifikation

Applikation i Windows XP/Tablet, baserad på GIS-motor från MapInfo.

Krav: Windows XP eller senare, 1 Ghz och 512 MB RAM,

16 bitars grafik med 1024/768 (800*600) upplösning.

Nyheter i senaste versionen

Nyheter i TimberTrack .NET, releasedatum 2015-04-15

 • Förbättrad sök
 • Stöd för Eavverka 6
 • Hopslagning av trakter, användbart när man har 2 eller flera anmälningar men endast ett kontrakt.
 • Skapa kopia av trakt, används när man vill återanvända en trakt mot ett nytt kontrakt.
 • Förbättrad hantering av kopplade kartobjekt
 • Förbättrad dokumentshantering (zip)
 • Stöd för export till ForestLink stanford
 • Kan förstora/maxa traktformulär.
 • Editering i griddar
 • Enklare att komma till traktens dokumentbibliotek
 • Snyggt gränssnitt för hantering av skogsvårdsåtgärder
 • Hanterar andras bakgrundsuppdatering av databas.
 • Lättare att koppla markägare, från fastighetsregistret, till en trakt.
 • Hanterar både ÖFF11 och tidigare versioner.
 • Anrop till Vacs integrationsdatabas nu integrerad.
 • Beståndshanteringen utökad.

Produktblad

Dela den här sidan

Kontakt

Säljare

Krister Edskär

krister.edskar@cartesia.se

0950-236 47

Säljare

Staffan Bygdén

staffan.bygden@cartesia.se

0950-236 45