Cartesia kan skapa indelningar utifrån era behov och önskemål.

Med utgångspunkt från annan områdesindelning eller med geometriska figurer som t.ex. gatunät skapas områden som:

  • A-regioner
  • vägNYKO
  • adressNYKO
  • rutor (vanligtvis 200-metersrutor inom tätort och 1km-rutor utanför tätort)
    hexagoner

VägNYKO och AdressNYKO

VägNYKO är statistikområden som skapats kring varje gatusegment i gatu- och vägnätet.

Ibland kan VägNYKO vara för små för att mängden individuppgifter ska accepteras av sekretesskontrollen. För att områdena skall klara sekretesspärrarna kan man då slå ihop VägNYKO eller delar av dessa till så kallade AdressNYKO.

Rutor

Vid arbete med rutor är det vanligast att använda sig av 200-metersrutor innanför tätortsgränsen och 1 km-rutor på glesbygden.

Kartområden användarstyrda

Dela den här sidan

Kontakt

Säljare

Magnus Jansson

magnus.jansson@cartesia.se

0950-236 39