Kart & fastighetsdata från Lantmäteriet. Cartesia är återförsäljare av lantmäteriets kart och fastighetsdata.

Kart & fastighetsdata från Lantmäteriet

Cartesia är affärspartner med Lantmäteriet vilket innebär att vi är återförsäljare av Lantmäteriets kart- och fastighetsdata.

Cartesia besitter mycket god kunskap om beställning, hantering och inte minst praktiskt nyttjande av Lantmäteriets kart- och fastighetsdata. 

Vårt framgångsrika Solen/Solen FAST-koncept är ett bra bevis på detta. Solen-konceptet är implementerat hos ett stort antal kunder, allt från kommuner till organisationer med rikstäckande intressen.
Utifrån era krav och förutsättningar rekommenderar vi och sätter samman lämpliga grunddata till en optimal lösning. Befintliga och nya kunder kan med förtroende vända er till oss vid investering i kart- och fastighetsdata.

Demo av Lantmäteriets kartor

Beskrivning av Lantmäteriets olika kartor med möjlighet att titta på exempel i SolenWeb Portal

Dela den här sidan

Kontakt

Säljare

Magnus Jansson

magnus.jansson@cartesia.se

0950-236 39

Säljare

Krister Edskär

krister.edskar@cartesia.se

0950-236 47