Cartesia bearbetar och säljer Trafikverkets Nationella vägdatabas (NVDB). NVDB innehåller 580 000 km statliga, kommunala och enskilda vägar.

Trafikverket valde Cartesia som samarbetspartner då vi har en organisation som är väl anpassad för bearbetning och försäljning av tjänster och produkter inom GIS.

NVDB - en långsiktig lösning

Sveriges regering har gett direktiv att skapa Nationella Vägdatabasen, NVDB, en rikstäckande vägdatabas med aktuella kvalitetsdeklarerade data. NVDB ska tillgodose behovet av grundläggande digital väginformation och vara tillgänglig för både offentliga och kommersiella aktörer.

NVDB:s vägnät

NVDB:s vägnät kan användas som ett långsiktigt stabilt nationellt referenssystem för koppling av olika slags data till vägar. NVDB:s vägnät omfattar statliga, kommunala och enskilda vägar, tillsammans mer än 580 000 km. Datainsamling sker i samverkan mellan Sveriges kommuner, Skogsnäringen, Trafikverket, Transportstyrelsen och Lantmäteriet.

Dela den här sidan

Kontakt

Säljare

Magnus Jansson

magnus.jansson@cartesia.se

0950-236 39

Roger Engefelt

roger.engefelt@cartesia.se

08-457 47 51