Framställning

2-siffriga postnummerytor skapas genom sammanslagning av de femsiffriga postnummerytor som har de två första siffrorna i postnumret gemensamt.

Postnummer 2-ställiga

Leverans

Filen finns i pdf-format med bakgrundskarta samt för användning i programvaror från MapInfo och ESRI. Innehåller postnummerytor för Sveriges tvåsiffriga postnummer. Tabellinformationen består av postnummer, postort anges inte då ett tvåsiffrigt postnummer inte alltid entydigt tillhör en och samma postort.