5-siffriga postnummer Detalj och Bas

Dessa detaljerade områden passar till analyser som kräver precision.

Framställning

Ett postnummer består av en uppsättning adresspunkter och är egentligen inte ett område. Cartesia skapar dock områden kring gatu- och landsbygdsadresser med samma postnummer. Resultatet bör betraktas som en förenkling av verkligheten.

Postnummer 5-ställiga

Användning

Dessa detaljerade områden passar till analyser som kräver precision.

Brevutbärningen sker ofta utefter gator vilket ger långsmala områden, se bild ovan.

Ett postnummer kan bestå av två eller flera delområden. Detta gäller främst 5-siffriga postnummer Detalj. 2- och 3-siffriga postnummer Detalj och Postorter Detalj består sällan av flera delområden.

Leveransformat

5-siffriga postnummer Detalj finns för användning i programvaror från MapInfo men kan även levereras i ESRI-format.

Pdf-kartor kan tas fram på beställning. Vid leverans i pdf-format är postnumren utritade på en bakgrundskarta.

5-siffriga postnummer för hela Sverige lämpar sig inte i pappers- eller pdf-format av två anledningar:

  • Antalet postnummerytor är för stort för att det skall bli överskådligt på en papperskarta eller i en pdf-fil. Gäller det en mindre del av Sverige kan det dock vara möjligt. Kontakta oss för mer information.
  • Post delas inte ut inom områden utan utefter brevbärarlinjer, detta gör att ett femställigt postnummer kan bestå av flera ytor (gatusegment), se bilden ovan. På en papperskarta eller i en pdf-fil går det inte att visa vilka av postnummerytorna som tillhör samma postnummer.

Leveransinnehåll

Filen innehåller postnummerytor för Sveriges femsiffriga postnummer, box-postnummer (punkter) samt postens alla storkunder (punkter). Tabellinformationen består av postnummer och postort.