3-siffriga postnummer, Detalj och Bas

Framställning

3-siffriga postnummerytor skapas genom sammanslagning av de femsiffriga postnummerytor som har de tre första siffrorna i postnumret gemensamt. Detalj skapas med hjälp av 5-siffriga postnummer Detalj och Bas med 5-siffriga postnummer Bas.

Notera att även i 3-siffriga postnummer Detalj kan ett postnummer bestå av flera ytor i likhet med 5-siffriga postnummer Detalj, se bild överst på sidan.

Postnummer 3-ställiga

Leveransformat

Filen finns i pdf-format eller för användning i programvaror från MapInfo och ESRI. Vid leverans i pdf-format är postnumren utritade på en bakgrundskarta.

Leveransinnehåll

Filen innehåller postnummerytor. Tabellinformationen består av postnummer, postort anges inte då ett tresiffrigt postnummer inte alltid entydigt tillhör en och samma postort.