Stadsdelar, församlingar, kommuner och län

Vi levererar områdesindelade rikstäckande kartfiler skapade för användning i programvaror från tex MapInfo eller ESRI. Områden som stadsdelar, församlingar, kommuner och län.

Stadsdelar

Filen med stadsdelar är rikstäckande och skapad för användning i programvaror från MapInfo eller ESRI. Stadsdelarna har skapats med tre olika typer av indelningar.

Församling

Cartesias församlingsfil är konstruerad utifrån fastighetspunkter och innehåller alla församlingar i Sverige med undantag för de fem icke territoriella församlingarna. Den geografiska noggrannheten är god i fastighetstäta områden men mindre bra i glesbygden.

Kommuner

Kommungränserna är skapade från Cartesias församlingsgränser. Totalt finns 290 kommuner. Filen innehåller kommunkod och kommunnamn och är gjord för användning i programvaror från MapInfo och ESRI.

Län

Länsgränserna är skapade från Cartesias kommungränser. Totalt finns 21 län. Filen innehåller länskod och länsnamn och är gjord för användning i programvaror från MapInfo och ESRI.

Bildexempel på områdesindelningar

Stadsdelar

Stadsdelar från Cartesia

Församlingar

Församlingar Cartesia

Kommuner

Kommuner Cartesia

Län

Län Cartesia

Dela den här sidan

Kontakt

Säljare

Magnus Jansson

magnus.jansson@cartesia.se

0950-236 39