Publicera dina MapInfobaserade kartor till KartSmart

Vill du som använder KartSmart och Cartesias Solenkoncept kunna sköta uppladdning av egna kartor på ett enkelt sätt? Då heter lösningen för enkel publicering och uppdatering av dina kartor - KartSmart Publisher.

Med ett kostnadseffektivt abonnemang så får du i dagsläget möjlighet att publicera MapInfobaserade kartor direkt till Cartesias moln och visa dessa i den mobila kartklienten KartSmart.

Alla som jobbar med MapInfobaserade geografiska data kan med detta verktyg publicera kartor, skikt och annat direkt mot KartSmarts datalager i molnet. På några minuter kan du sätta ihop kartmaterial, tala om vilka av dina KartSmart användare som skall ha tillgång till kartorna och sedan publicera. Detta direkt från din Windows miljö och PC. 

Fördel Solen
Är du dessutom Solen användare och har Solen Admin? Ja, då blir detta än effektivare och enklare. Du kan ärva behörigheter för användare och använda dina färdiga kartuppsättningar direkt. KartSmart Publisher blir ett tillägg i Solen Admin och fungerar som andra publiceringsverktyg i serien.

Cartesia KartSmart Publisher är en programvara som installeras i Windows och som sedan efter installation och set-up tillåter dig att adminstrera publicering och rättigheter. Alla kartor överförs automatiskt till Cartesia lagringsmoln via FTP. Var lugn, det är fortfarande DIN karta. Ingen annan kommer åt den. Cartesias säkerhetsmodell erbjuder ett gott skydd.

Funktioner

  • Överför MapInfo TAB filer eller hela Arbetsytor
  • Överför hela Kartor från din Solen Admin miljö
  • Hantera användarbehörigheter (ärver egenskaper om du har Solen Admin) 
  • Hantera karträttigheter (ärver egenskaper om du har Solen Admin)

Teknisk specifikation

  • Applikation för Windows XP eller senare
  • Kräver abonnemang på KartSmart

Dela den här sidan

Kontakt

Säljare

Krister Edskär

krister.edskar@cartesia.se

0950-236 47