Kartläggning, projektering och planläggning kräver digitala data som innehåller position, yta och volym. Sådan information hämtas bäst från flygbilder via digital fotogrammetri.

ESPA programsystem öppnar den tredimensionella världen i er bearbetning. Oavsett om ni är nybörjare eller professionella användare så är ESPA fotogrammetriska applikationer enkla att använda.

ESPA City och ESPA Gate bearbetar data direkt in i ert kartsystem. Här hittar ni all den funktionalitet ni behöver för att administrera och producera i flygbilder.

ESPA Ortho hjälper er att själv skapa era ortofotobilder som ni sen kan använda som underlag i era publiceringar.

ESPA Block bygger upp det matematiska sambandet i era flygbilder.

Programvara Espa Systems, PC fotogrammetri

Espa systemet täcker in Era behov att själva kartera direkt från flygbilder för 2D redovisning eller 3D visualisering. Vi säljer Espa i ett produktionspaket 3D package där ni själva kan utföra den fotogrammetriska mätningen.

Dela den här sidan

Kontakt

Affärsutvecklare

Fridha Nyström

fridha.nystrom@cartesia.se

0950-236 55