Beslutsstödssystem för skolskjutsar

Cartesia Skolskjuts är ett marknadsledande och kvalificerat beslutsstödssystem som effektiviserar och kvalitetssäkrar skolskjutsplaneringen med en unik arbetsmodell.

Cartesia Skolskjuts är programmet som ger dig full kontroll över din skolskjutsplanering. Programmet kombinerar fakta från elevregistret med kartinformation över adresser, avstånd, bussturer, hållplatser och allt som krävs för en korrekt hantering av kommunens skolskjutsar. Allt presenteras i överskådliga kartor och rapporter.

Vi har hjälpt över 40 kommuner och länstrafikbolag att spara miljontalskronor samtidigt som systemet skapar förutsättningar för en kvalitetssäkrad process som stödjer svenskt lagstiftning och lokala regler.

Några av nyheterna i Cartesia Skolskjuts 6.11:

• Sammansatta turer hanteras ej längre som egna turer i programmet
• En elev kan ha en eller flera turer kopplade per fm/em
• Aliasnamn kan sättas på turer
• Hantera ansökan om skolskjuts
• Kalenderfunktion till turer
• Ny rapport ”Körda km/Produktionslistor”, underlag för ekonomi
• Koppla dokument till Elever och Turer
... och mycket mer 

 

Version 6.11 av Cartesia Skolskjuts innebär en hel del stora förändringar vad gäller databas och systemets arkitektur. Programmet hanteras som ett helt nytt tillägg i Cartesia Solen-konceptet.

Varför upphandla, nu kan du direkt avropa Cartesia Skolskjuts via Kammarkollegiets ramtal!


Sedan augusti 2013 finns möjlighet för bland annat kommuner och landsting att direkt avropa vårt Skolskjutsprogram som en tjänst (SaaS) via ramavtalet för E-förvaltningsstödjande tjänster. Är du intresserad av detta kontakta Greger Hellman eller Roger Engefelt.

Nyttoeffekter

 • Minska antalet körda km
 • Minska bensinförbrukningen
 • Minska utsläpp av koldioxid
 • Minska kommunens kostnader
 • Bättre uppföljning av entreprenörernas debitering
 • Stora tidsbesparingar i planeringsarbetet

Utmaningar

Känner ni igen er i någon eller några av dessa utmaningar? Ta kontakt med oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa Er! 

Kommunchef:

 • Jag har hela tiden kravet på mig att öka kvalitén och servicen i kommunen samtidigt som vi skall skära kostnader.
 • Specifikt inom skolan är det svårt att skära kostnader då barnen är vår framtid.
 • Jag som kommunchef har kravet på mig att miljöanpassa oss. Skoltransporter är ett miljörelaterat område.

Skolchef:

 • Min största utmaning är att lyckas med att både hålla budget samt utbildningsmålen.
 • Jag tycker att det är svårt att fatta beslut samt motivera besluten gällande vilka skolor man måste lägga ner.
 • Alla har rätt till skolskjuts enligt gällande regelverk
 • Jag har liten kontroll på vilka kostnader som enteprenören har för att utföra uppdraget
 • Upphandling ska styras av korrekta fakta
 • Det är min uppgift att öka säkerheten runt elevers väg till skolan

Planerare:

 • Jag har en utmaning i att inte ha ett äkta faktabaserat underlag gällande vilka som får skolskjuts och inte.
 • Som ny på tjänsten har jag inte den översikten om vem som ska ha skolskjuts.
 • Hur ska jag dokumentera allt jag vet nu när jag ska gå i pension
 • Om vi diskuterade med övrig kommunal kollektivtrafik skulle vi hålla nerekostnader

Funktioner

 • Automatisk geokodning av elevadresser.
 • Automatisk beräkning av avstånd från elevadress till och från skola.
 • Beslutsguide för att analysera elevens rätt till skolskjuts enligt gällande regelverk.
 • Hållplats- och turguide för att knyta elev till hållplats och busslinje.
 • Stödfunktioner för att planera beställningstrafiken för elever utan möjlighet att anslutas till ordinarie linjenät.
 • Skapa och hantera framräknade ruttförslag att användas som grund för beställningstrafiken.

Resultatet kan presenteras i registerformuläret och kartan samtidigt. Ett flertal rapporter har tagits fram för att till exempelvisa elevlistor, elevkort och turapporter

Systemkrav databas & nätverk

SQL Server 2012 Express med senaste servicepack
SQL Server 2012 Standard med senaste servicepack
SQL Server 2008 Express med senaste servicepack
SQL Server 2008 Standard med senaste servicepack
SQL Server 2008 R2 Express med senaste servicepack
SQL Server 2008 R2 Standard med senaste servicepack
SQL Server 2005 Express Edition med senaste servicepack
SQL Server 2005 Standard Edition med senaste servicepack

Generellt gäller att om 64-bitars operativsystem körs så är det också 64-bitars variant av SQL Server som skall användas.

100 Mbit nätverkskort
Förbindelsen mellan klient och server skall vara minst 100 Mbit för att tillfredställande prestanda.
Nätverksprotokollet skall vara TCP/IP

Systemkrav klient

Windows 2000, Windows NT (SP4)
Windows XP Professional med senaste servicepack och uppdateringar (svensk/engelsk) 32-bitar
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate med senaste servicepack och uppdateringar (svensk/engelsk) 32-bitar
Windows 7 Professional/Ultimate med senaste servicepack och uppdateringar 32-bitar
Windows 7 Professional/Ultimate, med senaste servicepack och uppdateringar 64-bitar (med 32-bit ODBC-koppling)

Krav GIS klient

MapInfo Professional 9.0 eller senare med Solen Pro.
Minne: 1 GB RAM
Bildskärm: 1280*1024 med 16 eller 24 bitars färg.
Nätverk: 100 Mbit nätverkskort
Förbindelsen mellan klient och server skall vara minst 100 Mbit för att tillfredställande prestanda. Nätverksprotokollet skall vara TCP/IP
Åtkomst till databaser: SQL-server: Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 eller senare.
Elevregister: För Oracle-databaser (IST, Procapita); Oracle 8i Release 3 (8.1.7) klient eller senare

Kontakt

Roger Engefelt

roger.engefelt@cartesia.se

08-457 47 51

Konsultchef

Greger Hellman

greger.hellman@cartesia.se

026-54 66 47