Solen FAST kopplar kartan i Solen till ert fastighetsregister och ger er ett kraftfullt verktyg för sökning, analys och presentation av fastighetsdata.

Solen FAST är en tilläggsprodukt som kopplar kartan i Solen till ert fastighetsregister och ger er ett kraftfullt verktyg för sökning, analys och presentation av fastighetsdata.

Presentation

Resultatet presenteras samtidigt i kartan och registerformuläret. Vill ni se ytterligare fastighetsuppgifter redovisade kan dessa tas ut som rapporter, Excelark eller adressetiketter. Ni kan även göra skalbestämda utskrifter kompletterade med vald fastighetsinformation.

Funktioner

Sökning kan göras på följande begrepp:

  • Fastighetsbeteckning Ägare/Tomträttshavare/Taxerad ägare
  • Fastighetsadress Typkod, Typdel Fastighetsareal Taxerad areal Taxeringsvärde Selektion i kartan

[Kontaktinformation]

Konsultchef

Greger Hellman

greger.hellman@cartesia.se

026-54 66 47