Felanmälan och ärendehantering med mobila klienter

Solen Orbit är ett system, baserat på geografisk IT, som effektiviserar och kvalitetssäkrar ärendehanteringen i en verksamhet. Med Solen Orbit kan ni skapa arbetsordrar, visa status på ärenden geografiskt samt analysera skador och brister utifrån det geografiska läget.

Solen Orbit består av tre applikationsmoduler. 

 • Solen Orbit för kundtjänst

Den centrala funktionen i systemet där allt konfigureras, kontakter med kund och ärendeansvarig sköts och där statistikrapporter och uppföljningar görs.

 • Orbit Felanmälan

solen, felanmälan, cartesia, orbit, ärendehatering,

Applikation för allmänheten där man kan rapportera in fel och brister men även lämna synpunkter. Man kan enkelt bifoga bilder och ange ärendets position i en karta.

 • Orbit Utförare, mobil app eller direkt i din webbläsare

orbit, cartesia, ärendehantering, solen,

Applikation för ärendeansvariga och utförare som har till uppgift att åtgärda fel och brister. Den ansvarige kan enkelt rapportera in status på sitt ärende. 

Med Orbit hanteras hela kedjan i ärendehanteringen

 • Medborgaren gör en felanmälan i sin mobiltelefon
 • Kundtjänst tar emot och registrerar ärendet som automatiskt tilldelas till rätt ärendeansvarig utifrån det geografiska läget
 • En automatisk registreringsbekräftelse skickas till kund
 • Ärendeansvarig får ärendet till sin mobiltelefon, söker upp det och åtgärdar felet
 • Ärendeansvarig registrerar ärendet som utfört i mobiltelefonen
 • Från kundtjänst går en utförtbekräftelse i väg till medborgaren som anmälde felet

Bilder

orbit, cartesia, solen, felanmälan, ärendehantering,  orbit, cartesia, solen, felanmälan, ärendehanterin

orbit, cartesia, solen, felanmälan, ärendehantering orbit, cartesia, solen, felanmälan, ärendehantering

orbit, solen, cartesia, ärendehantering, kundtjänst, klient,

Funktioner

 •  Ett system för felanmälan, arbetsordrar och uppföljning
 •  Felanmälan och synpunkter från allmänheten direkt via mobiltelefon  eller webb
 •  En central databas för hela arbetsflödet
 •  E-tjänst på kommunens hemsida    
 •  GIS-stöd för analys och presentation av inkomna ärenden
 •  Kopplar ärendeansvarig automatiskt utifrån ärendets geografiska  position 
 •  Skapar automatiska mail till ärendeansvarig och kund
 •  Skapa polisrapporter
 •  Statistikfunktioner för uppföljning

Teknisk specifikation

Databas för Orbit

SQL Server 2005 eller nyare (32/64 bit)

Solen Orbit

Plugin i Solen Pro

MapInfo Professional 9.0 eller senare.

Minne: 1 GB RAM

Bildskärm: 1280*1024 med 16 eller 24 bitars färg.

Nätverk: 100 Mbit nätverkskort

Förbindelsen mellan klient och server skall vara minst 100 Mbit för tillfredställande prestanda. Nätverksprotokollet skall vara TCP/IP

Åtkomst till databaser: SQL-server: Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 eller senare.

Orbit Webservice/Proxy

IIS 7.0 eller nyare

HTTPS med certifikat

 

Orbit Felanmälan, Orbit Utförare

Telefon

 Android 4.0 eller nyare
iOS 7 eller högre

Webbläsare

 Internet Explorer 9 eller nyare
Mozilla Firefox 15 eller nyare
Safari 5.1 eller nyare
Opera 12.0 eller nyare
Chrome 18 eller nyare

Kontakt

Greger Hellman

Greger Hellman

greger.hellman@cartesia.se

026-54 66 47