Solen RUTT används för ruttplanering och ruttoptimering. Solen RUTT kan även användas tillsammans med Solen FOLK och Solen FAST.

Med Solen RUTT kan ni hitta kortaste eller snabbaste vägen mellan två eller flera punkter samt beräkna och presentera ISO-ytor utifrån Nationella vägdatabasen eller TeleAtlas vägdata.

Punkt till punkt

Punkt till punkt är själva kärnan i ruttplanering. Användaren sätter ut en startpunkt och en slutpunkt. Programmet beräknar sedan den kortaste eller snabbaste vägen mellan dessa två punkter. Användaren kan även placera ut ett antal så kallade VIA-punkter som måste passeras av vägen mellan A och B vid t.ex. beräkning av optimal rutt för skolskjutsar.

ISO-ytor

Ett annat användningsområde för ruttplanering är att beräkna och visualisera zoner som baseras på sträcka, tid eller närmaste centra.

Fakta Solen RUTT

 • Använder olika typer av vägnät, till exempel kommunens eget, NVDB och Tele Atlas.
 • Öppet verktyg som kan kombineras med data från många olika register
 • Beräknar den kortaste och snabbaste vägen mellan två punkter.
 • Visar ruttplanering grafiskt och i tabellform med avstånd, tid och medelhastighet samt en vägbeskrivning.
 • Beräknar och visualiserar ISO-ytor (baserade på avstånd eller tid).

Funktioner som underlättar

 • Jobba med flera rutter samtidigt. Skapa en ny rutt och samtidigt behålla föregående rutter.
 • Ändra hastighet. Möjlighet att öka eller minska hastigheten på alla vägar – samtidigt.
 • Körrestriktioner. Solen RUTT använder de nya kompletteringarna kring körrestriktioner som finns i Nationella Vägdatabasen.
 • Söka med hjälp av adresser. Du söka A-, B-, Centrum och VIA-punkter medhjälp av adress.
 • Lättare att läsa in data från till exempel FOLK/FAST för att använda som VIA- eller Centrumpunkter.Välja ordning på VIA-punkter. ”Drag and drop”-funktionalitet för att ändra ordningen på VIA-punkter.
 • Nya anslutningsmöjligheter för A, B och VIA. Infartsgenerering ”on the fly”.
 • Inställningar finns direkt i en meny.

Systemkrav

Solen Pro eller Solen X med MapInfo Professional

Produktblad

Dela den här sidan

Kontakt

Konsultchef

Greger Hellman

greger.hellman@cartesia.se

026-54 66 47