Web Map Service - bakgrundskartor för perifiera användare

Allt fler behöver nå samma information snabbare. Flexibla, nytänkande organisationer kräver moderna möjligheter. Oavsett om det gäller kartdata eller verksamhetsdata är nyckelorden integration och effektivitet.

Grunden för att lyckas handlar om en bra databas och genomtänkta datamodeller kombinerat med nya standardlösningar för distribution av text och grafik.

Information i alla lägen oavsett GIS-strategi!

När man publicerar sitt GIS-data i ett WMS-format gör man informationen tillgänglig för alla. Informationen blir tillgänglig i alla lägen och kan konsumeras av alla system med stöd för WMS oavsett val av GIS-strategi.

Publicera kartor centralt med Solen WMS 

Alla system som kan konsumera WMS kan nyttja befintliga och nya kartor som skapas i Solen Administration. Ni kan enkelt publicera egna kartor ut till slutanvändare och dessa kan nyttja WMS-kartor från flera olika källor.Solen WMS låt kartorna flöda

En central kartadministration sparar mycket tid jämfört med att administrera kartdata i flera system.

 

Solen WMS följer Solens behörighetssystem, vilket betyder att endast de kartor som är godkända i Solen Administration publiceras. Kartorna läses av användarna och felaktiga ändringar i grundmaterialet undviks därigenom.

WMS - Web Map Service

WMS - kartor on demand - garanterar högsta kartprestanda där användaren känner igen sig i det gemensamma kartmaterialet genom hela er organisation.

Solen WMS är utvecklat tillsammans med våra kunder, är lätt att driftsätta och passar såväl privat som offentlig verksamhet.

Publicera externa WMS tjänster

Med SolenWMS Proxy kan ni publicera externa WMS tjänster med hög säkerhet. Anropen går genom WMS Proxyn in genom brandväggen och hämtar WMS:en och sedan ut igenom WMS Proxyn till slutanvändaren.

Produktblad

Dela den här sidan

Kontakt

Konsultchef

Greger Hellman

greger.hellman@cartesia.se

026-54 66 47