Enkel spridning av geografisk information

SolenX är ett klientprogram som bygger på MapInfo och används för att sprida geografisk information. SolenX ger användaren enkelhet, säkerhet och kostnads-effektivisering.

Enkelhet

SolenX visar enbart de knappar, menyer, sökningar, rapporter och utskriftsmallar som användargruppen behöver.

Säkerhet

Användarna tilldelas endast rättigheter till de kartoror, register och sökningar som de är behöriga att nyttja. Med SolenX kvalitets- och aktualitetsmärks datat.

Kostnadseffektivisering

Modulerna till SolenX kan antingen köpas som fria kommunlicenser eller för ett begränsat antal användare som då delar på antalet licenser.SolenX, Solen Pro och SolenWeb administreras från ett och samma administrationsverktyg.

Nytt i senaste versionen

Nytt i Solen 6.7

  • Uppgradera metadatabas (valbart)
  • Stöd för Cartesia Spatial Map
  • Hotlinks
  • Stöd för MapInfo 12.5
  • Bättre utskrifter via Solen Report Generator (SRG)
  • M.fl. 

Många nya funktioner och en del buggrättningar. För komplett lista se releasedokumentation.

Funktioner

Teknisk specifikation

Kontakt

Konsultchef

Greger Hellman

greger.hellman@cartesia.se

026-54 66 47