Vi erbjuder moderna och kostnadseffektiva Geografiska Applikationer & Funktioner, Geografisk information och Kartor - som tjänster i molnet. SaaS/DaaS - "Software and Data As A Service" är vår specialitet.

Färdiga applikationer och geodata i molnet!

Vi erbjuder en mängd tillämpningar som färdiga SaaS-lösningar. Dessa kan också naturligtvis betraktas som produkter, men utan att Du som kund behöver sköta drift och underhåll. Våra DaaS erbjudande går från våra WMS-hotell-tjänster till anpassade WFS- och fastighetsdatatjänster. 

Tillsammans bygger vi framtidens verksamhetslösningar!

Med vårt utbud av geografiska funktioner samlade i vårt tjänstekoncept CSP (Cartesia Service Platform) skapar vi en förutsättning fär nästa generations SaaS-lösningar och applikationer. Vare sig det är våra egna eller våra partners och kunders. CSP erbjuder dig som kund/systemutvecklare att få tillgång till kraftfulla och avancerade geografiska funktioner och data på ett enkelt sätt - ofta som rena Web Services.

Urval Tjänster/Produkter i molnet:

Kontakt

Konsultchef

Greger Hellman

greger.hellman@cartesia.se

026-54 66 47

Lennart Nilsson

Lennart Nilsson

lennart.nilsson@cartesia.se

0950-120 28