Cartesias web service för fastighetsregisterinformation

Web service för fastighetsregisterinformation. Applikationer kan söka i fastighetsregistret på ett standardiserat sätt oavsett leverantören av fastighetsregisterinformationen.

CSP, fastigheter, register, moln, fast,

Denna komponent installeras oftast internt i en organisation och kan koppla till de olika fastighetsregisterdatabaserna som finns i Sverige. Fördelen är att applikationer som behöver söka i fastighetsregistret kan koppla mot denna web service och göra sökningar på ett standardiserat sätt oavsett leverantören av fastighetsregisterinformationen.

Informationstyper

Olika typer av frågor kan ställas såsom vem som äger en viss fastighet, taxeringsinformation, planer, rättigheter på fastighet och mycket mer.

Kommunikation - Teknik

Denna web service kan kommunicera via vanlig SOAP XML men finns även stöd för JSON vilket gör att den är mycket enkel att anropa från alla typer av applikationer.

Dela den här sidan

Kontakt