Web service för geokodning

Er applikation kan anropa denna tjänst och skicka in en adress och få tillbaka koordinater för den adressen. Tjänsten kan också användas omvänt, dvs. ett koordinatpar skickas in och närmaste adress fås tillbaka.

Denna molntjänst från Cartesia gör det enkelt för er att få fram koordinater från en adress eller att skicka in ett koordinatpar och närmaste adress returneras. Tjänsten kan också ansluta mot ett befintligt adressregister i en databas.

Kommunikation - Teknik

Tjänsten anropas enkelt från applikationer då både SOAP XML och JSON stöds som format.

Dela den här sidan

Kontakt