Förvara dina kartor i molnet

Förvara och sprid era kartor via Cartesia's WMS hotell. Ni kan nu på ett enkelt sätt tillgängliggöra era kartor med tillhörande information via Cartesia's WMS-hotell.

Cartesia driftcenter lagerhåller och tillgängliggör era kartor på ett priseffektivt och enkelt sätt för er. Genom vår unika kompetens att hantera stora kartor och kartserier kan vi erbjuda er som kund en säker och kvalitativ driftsmiljö.

Ni kan sedan välja att använda någon av våra tjänster, till exempel KartSmart Mobil eller anropa från egna webb eller mobillösningar.

Web Map Service (WMS)

Web Map Service (WMS) är ett protokoll för att publicera georefererad kartinformation i raster format över internet. Protokollet är en standard framtagen av Open Geospatial Consortium (OGC). Standarden beskriver hur interaktionen med en webbtjänst för kartbildsgenering ska fungera, dvs hur man begär en kartbild och på vilket sätt webbtjänsten ska svara.

Dela den här sidan

Kontakt