Kurs

Visualisera och analysera ert data i MapInfo Discover 3D-miljö. I MapInfo Discover 3D kan du tolka, digitalisera och modellera ditt data för att se trender, potentiella avvikelser, kompensationer och mål.

Målgrupp:
Kursen riktar sig främst till personer med vana av att utföra GIS-analyser. Erfarenhet av att arbeta med programvaran MapInfo Discover 3D behövs dock inte.

Kursens mål:
Efter kursen ska deltagarna kunna skapa underlag för risk- och sårbarhetsanalyser utifrån NNH. Förutom det praktiska handhavandet ger kursen även förståelse för de data som levereras med NNH, och kunskap om kommunens ansvar. 

Pris:
11 700 kr exkl moms. Lunch, fika, kursmaterial och kursdatorer ingår i priset.

Kursinnehåll

  • Genomgång av grundläggande funktioner i Discover 3D
  • Att tänka på när det gäller höjddata (Nya Nationella Höjdmodellen) 
  • Import/Export av markmodeller och grid.
  • 3D Visualisering av markmodeller och 2D objekt
  • Skapande av höjdkurvor
  • Avrinningsmodeller och Lutningsanalyser
  • Översvämningskartering
  • Bearbetning av markmodeller och grid

Dela den här sidan

Kontakt

Säljare

Magnus Jansson

magnus.jansson@cartesia.se

0950-236 39